نام کتاب پنهان جان زیر عنوان نگرشی نو به خودشناسی و پیوند آن با خداشناسی
نویسنده محمدصالح طیب نیا ناشر مهرستان
نوبت چاپ اول شمارگان ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحه ۳۶۰ قیمت ۴۵۰۰۰ تومان
چکیده کتاب:

معروف است که «خودشناسی» مقدمه خداشناسی است.اما به راستی این«خود»کیست یا چیست که بشر را چنین به تلاطم واداشته تا آن را بشناسد؟خودشناسی فرصتی است برای برای شناخت بیشترآشنای غریب درونمان،فرصتی برای نگاه به حقیقت خویشتن ،تلاشی برای جست و جوی «پنهان جان»حقیقتی که از خود ما به ما نزدیک تر است ،که«نحن اقرب الیه من حبل الورید».پس باید سفری آغاز کرد،سفری در«خود»برای باریافتن به آستان او که تنها با فانی شدن از خویش امکان پذیر است.و این راهی است که جز با هدایت کلام نور و دستگیری اولیای الهی (ع) نمی توان در آن قدم نهاد و به سر منزل مقصود نائل شد.این کتاب تلاشی است در حد بضاعت در پیمودن وادی خودشناسی و نیل به قله خودشناسی.

پژوهشگران می توانند جهت تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۳۰۸۹۴۵۸۷ و ۳۷۹۳۴۱۲۲-۰۳۱ (جناب آقای صفاری) تماس حاصل نمایند.

مرکز پخش: ۰۹۳۷۰۰۱۲۹۰۰  /  ۰۳۱۳۲۳۶۸۷۵۵ 

فهرست کتاب: