جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

میز گرد چالش های امور خیر؛ ایده انسجام‌بخشی و هم‌افزایی میان خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد چند سالی است که در ادبیات فعالان این عرصه جای خود را باز کرده، اما به راستی چقدر به سمت اجرای این ایده حرکت شده و لوازم تحقق آن کدام است؟مصاحبه دکتر طیب نیا با خبرگزاری ایکنا

به گزارش ایکنا، بحران کرونا بیش از پیش نشان داد که امور خیر برای بقا و دوام جامعه تا چه میزان اهمیت دارند. همچنین این برهه فرصتی به منظور بازاندیشی درباره سازوکار امور خیر در ایران پدید می‌آورد تا ضمن تحلیل نقاط قوت فعالیت خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، آن‌ها را آسیب‌شناسی کنیم و برای بهبود […]